Language

ESKISEHIR AVIATION CLUSTER

Eskişehir Havacılık Kümelenmesi Olağan Genel Kurulu Yapıldı.

Yorumlar Kapalı

Eskişehir Havacılık Kümelenmesi Olağan Genel Kurulu Yapıldı.

12 Nisan 2017

Dernek Yönetim Kurulunun almış olduğu karar gereği 05.04.2017 tarihinde ve çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde; 12.04.2017 tarihinde aynı yer, aynı saat ve aynı gündemle yapılacak olağan genel kurul toplantısı, üyelere yazılı ve e-mail tebligatı ile 08.03.2017 tarihinde, 15.03.2017 tarihinde gazete ilamı ile duyuruldu. 05.04.2017 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadı ve toplantı 12.04.2017 tarihine ertelendi. Yeterli çoğunluk sağlandığından 12.04.2015  Çarşamba  Günü saat: 13:00 de Organize Sanayi Bölgesi Eskişehir Sanayi Odası Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresinde toplanıldı. Derneğe kayıtlı 30 üyeden 20 üyenin hazır olduğu ve hazirun listesini imzaladıkları görülerek toplantı başlatıldı.

1-      Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Sn. Savaş Mehmet ÖZAYDEMİR tarafından açılış konuşması yapıldı ve toplantı gündemi genel kurula okundu.

2-      Divan Başkanlığına Savaş M. ÖZAYDEMİR, Başkan Vekilliğine Sinan MUSUBEYLİ       yazmanlığa Mehmet ÇELEBİOĞLU önerildi. Yapılan oylama ile oy birliği ile seçildiler.

3-      M. Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

4-      Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mahmut Faruk Akşit konuşmasını yaptı.

5-      Yönetim kurulu 2015 ve 2016 faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mahmut Faruk Akşit tarafından okundu. Müzakere edildi ve Genel Kurul’a oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

6-      Denetim Kurulu raporu Genel Kurul’a Hakan ÇUKUL tarafından okundu. Müzakere edildi ve Genel Kurula İbrası sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

7-      2015 ve 2016 Gelir Gider tabloları okundu, müzakere edildi. 2015 ve 2016 Gelir Gider tablolarının Genel Kurula İbrası sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

8-      Genel Kurul’a Yönetim Kurulunun İbrası sunuldu. Yönetim Kurulu Oy Birliği ile ibra edildi.

9-      Tahmini Bütçe Sinan MUSUBEYLİ tarafından sunuldu, görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

10-  Seçimlere geçildi.

Divan Başkanlığına sunulan 9 asıl ve 6 yedek yönetim kurulu ile 3 asıl ve 3 yedek denetim kurulundan oluşan blok liste okundu ve başka bir ilave ya da listenin olup olmadığı ayrı ayrı soruldu. Başka bir önerinin olmaması üzerine önerilen listenin kabulü için gizli oylama veya açık oylama yapılması hususunda Genel Kurulda oylama yapıldı. Oylama sonucunda Seçimlerin açık oylama yöntemi ile yapılması oy birliği ile kabul edildi. Önerilen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Listeleri ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

11. Dilek ve temenniler bölümünde; ESOGÜ temsilcisi Sn. Melih KUŞHAN söz alarak Yönetim Kurulu Toplantılarına katılmak ve akademik olarak katkıda bulunmak istediğini belirtti. Anadolu Üniversitesi temsilcisi Sn. Mehmet Şerif KAVSAOĞLU’da toplantılara çağırıldığında katılabileceğini belirtti. Yeni seçilen Yönetim Kurulu her iki üyenin misafir katılımından memnun olacaklarını ve uygun gördüklerini belirttiler. Mevcut Tüzükte; 9(dokuz) kişi olan Yönetim Kurulu sayısının gerektiğinde Üniversite temsilcilerinin yer alacağı şekilde 11(onbir) kişiye yükseltilebilmesi için tüzük değişikliğine gidilebileceği ve bu hususta Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılabileceği dile getirildi.

Üyelerimizin bazıları söz alarak güzel, olumlu işlerin yapılması temennilerinde bulundular. Yönetim Kuruluna Çalışmalarında başarılar dilediler. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Faruk AKŞİT  konuşma yaparak teşekkür etti ve toplantı iyi dilek ve temennilerle aynı gün saat 15:00 da sona erdi.