Language

ESKISEHIR AVIATION CLUSTER

ETİK KURALLAR

 • Küresel Vizyon,
 • Karşılıklı Güven,
 • Kurum Ve Kuruluşlar Arası İşbirliği,
 • Yönetişim (1- Özel Sektör, 2- Kamu, 3- Akademi, 4- Sivil Toplum):
  • Etkililik,
  • Hesap Verebilirlik,
  • Saydamlık,
  • Verimlilik,
  • Yükümlülük Sorumluluğu,
  • Cevapverebilirlik,
  • Kapsayıcılık,
  • Uzlaşmacılık,
  • Katılımcılık,
  • Liderlik,
  • Takım  Çalışması,
 • Rekabet İçinde İşbirliği,
 • Dayanışma,
 • Kazan – Kazan İlişkisi,
 • Topluma Ve İnsanlığa Yarar Sağlama,
 • Bütünsel Ürün Sunma Kültürü,
 • Bilimsellik Ve İleri Teknoloji Kullanma Kültürü,
 • Araştırmacılık,
 • Bilgi Üretimi Ve Paylaşımı,
 • Güvenilirlik,
 • Toplam Kalite Anlayışı Ve Sertifikasyona Önem Verme,
 • Sürdürülebilirlik,
 • Ulaşılabilirlik,
 • İş Ahlâkına Uyumluluk,
 • Sözleşme Hukukunu Benimseme,
 • İnovasyon, Tasarım, Ar-Ge, Ür-Ge Ve Eğitime Değer Veren İş Kültürü,
 • Yetenekli İşgücünün Geliştirilmesi Ve Korunması Kültürü,
 • Çeviklik Ve Esneklik,
 • Çevreye Duyarlılık,
 • Emniyet Ve Güvenliğe Bütüncül Yaklaşım.