Language

ESKISEHIR AVIATION CLUSTER

ARGE VE İNOVASYON KURULU

SORUMLU: ESAC YK’DAN BİR KİŞİ+ESAC ÜYELER (Kenan IŞIK, Adnan CANSEVEN,         Prof.Dr. Melih KUŞHAN)

SORUMLULUK: Araştırma, Planlama, Koordinasyon, Bilgi Akışı Ve Paylaşımın Sağlanması, Bildirim&Patent Mevzuatın Sağlanması, Firma İle İlgili Bilgi Ve Standartlara Ulaşımın Sağlanması

EYLEMLER

  • Araştırma, Teknoloji Geliştirme Ve Yenileşim Süreçleri Ve Yönetimi Konusunda Alanacak Eğitimlerin Belirlenmesi Ve Eğitimlerin Alınmasının Sağlanması
  • Küme İçinde Paydaşların Kullanabileceği Web Tabanlı Bilgi Ve Soru Bankası Oluşturulması
  • Yenileşim İle İlgili Toplantı, Fuar Ve Konferanslara Firma Katılımlarının Sağlanması
  • ESAC Üyesi Tüm Firmaların Ar-Ge Projesi Oluşturma Ve Proje Yürütme Sistematiğini Geliştirmesi Ve TÜBİTAK Vb .Ar-Ge Desteklerinden Yararlanmaları İçin Danışmanlık Alınması
  • Bu Tür Eylemlerin Gerçekleştirilmesi İçin Devlet Desteklerinin Araştırılması
  • Firmalarda Fiili Olarak Organizasyonda Görev Alan Kişilerin Periyodik Olarak Bir Araya Gelerek Ar-Ge Ve Fon Yaratılması İle İlgili Olarak Fikir Alışverişinde Bulunmalarının Sağlanması
  • Uluslararası Kabul Gören Firma Sınıflandırma Portallarına Üye Olunması Ve Gerekli Standartların Oluşturulması