Language

ESKISEHIR AVIATION CLUSTER

KURUMSALLAŞMA KURULU

SORUMLU: ESAC YK’DAN BİR KİŞİ+ESAC ÜYELER

SORUMLULUK: Durum Tespiti, Bilgi Sağlamak, Firma Kabiliyet Ve Yetkinlik Veri Tabanı Oluşturulması, Deneyim Paylaşımı, Örnek Çalışma, Danışmanlık Alımı, Yürütme Ve Uygulama, Yapılanma, Denetim.

EYLEMLER

  • Firmaların Kalite Belgelerinin Olup Olmadığının Tespiti
  • Referans Standartlarının Belirlenmesi
  • Firmalarda Belgelendirme Konusu İle İlgilenecek Bir Birimin Oluşturulması Ve/Veya Görev Atamasının Yapılması, Ayrıca Bu Alanda Çalışacak Nitelikli/Yetkin İK Profilinin Belirlenmesi
  • Her Firmanın Belgelendirme İhtiyacına Yönelik Olarak İş, Bütçe Ve Kaynak Planlaması Yapılması
  • ESAC Kümesi İçerisinde Deneyimli Firmalara Desteğinin Sağlanabilmesi Amacıyla Üye Firmaların Kabiliyet/Yetkinlik Havuzunun Oluşturulması
  • Planlamaların Hayata Geçirilmesi Ve Sonlandırılması
  • Sürecin Denetlenmesi Ve İzleme Ve Değerlendirme İçin Gerekli Alt Yapının Oluşturulması