Language

ESKISEHIR AVIATION CLUSTER

BAŞKANIN MESAJI

_ALI1435

 

 

Sivil havacılık günümüzde en hızlı gelişim kaydeden sektörlerden bir tanesidir. Sivil Havacılık’ta gelecek 20 yılda; 34 binden fazla yeni uçak üretimi planlanmakta olup, havayolu yolcu sayısında %4,1’lik büyüme beklenmektedir. Bununla birlikte küresel havayolu trafiğinde %5 oranında artış ve küresel havayolu kargo trafiğinde de %5,2 oranında bir büyüme beklenmektedir.

Buna paralel olarak Türk Savunma ve Havacılık sektörü ihracatlarındaki artış dikkat çekmektedir. 2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde 872 milyon dolar olan ihracat düzeyi, 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde 1 milyar 51 milyon 525 bin dolara yükselerek yaklaşık yüzde 21 artış göstermiştir. Bu veriler ışığında 2016 yılı Türk Savunma ve Havacılık sektörü ihracatı 2 milyar dolar olarak öngörülmektedir. Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından koyulan hedef, 2023 yılında 25 milyar dolarlık ihracat düzeyine ulaşmaktır.

Türk Havacılık sektöründe büyük öneme sahip olan Eskişehir için ise bu sektörün temeli 1926 yılında kurulmuş olan ve bugün “1. Hava İkmal Bakım Merkezi” ismiyle bilinen merkezle atılmıştır. Günümüzde, 1.HİBM ile birlikte, Türk Havacılık Sanayii’nde söz sahibi firmalar, bu firmaların sahip olduğu nitelikli işgücü, şehirde bulunan iki üniversite ile meslek okulları ve Eskişehir halkının havacılığa olan tutkusu, Eskişehir’in ülkemizin havacılık üssü olmasını sağlamaktadır.

Eskişehir’e bu anlamda değer katan bir diğer faktör ise, kurumlar arası işbirliğini sağlamak amacıyla 2011 yılında kurulmuş olan Eskişehir Havacılık Kümelenmesi’dir (ESAC). ESAC’ın bugün toplamda 32 üyesi olup bunlar; sanayi kuruluşları, üniversiteler, Eskişehir Sanayi Odası ve Organize Bölge Müdürlüğü’dür.

ESAC’ın amacı, günümüzün en hızlı büyüyen sektörlerinden olan havacılık sektöründe Eskişehir’in daha fazla söz sahibi olmasını sağlamaktır. Bunun için ESAC, kümelenme oluşumlarını organize ederek Ar-Ge faaliyetlerini, inovasyonu ve girişimciliği teşvik etmektedir. Diğer Havacılık Kümeleri ile işbirliği ağlarını kurarak, bununla birlikte kendi üyeleri arasındaki kültürel, mesleki, teknik, ticari, ekonomik, hukuki ve idari konularda işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişini sağlamaktadır. Üyelerinin ortak menfaatlerini korumak, ihtiyaç duydukları makine-teçhizat hammadde temini gibi konularda yardımcı olmak, global ve ulusal alanda iş fırsatlarını takip ederek pazar bulmalarını kolaylaştırmak ilkeleri arasındadır.

Eskişehir’i ulusal ve uluslararası alanda en büyük havacılık merkezi haline getirmeyi kendine hedef edinmiş Eskişehir Havacılık Kümelenmesi’nin bütün üyelerine teşekkür eder, başarılar dilerim.

Prof. Dr.  Mahmut Faruk AKŞİT

ESAC Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

KURULUŞ >> YÖNETİM KURULU >> DENETİM KURULU >> ORGANİZASYON >> ÇALIŞMA KURULLARI >> ÜYELİK İŞLEMLERİ  >> ETİK KURALLAR