Language

ESKISEHIR AVIATION CLUSTER

BASINDA ESAC

ESKİŞEHİR HAVACILIK VE SAVUNMA SANAYİ ÇALIŞMALARI

Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinden biri olan Eskişehir’in, sanayileşmenin tarihi içinde “Havacılık Sanayi”nin ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır.

Kronolojik olarak,

 • 1926, Eskişehir ve Türkiye için bir dönüm noktası olan bugünkü adıyla “1. Hava İkmal Bakım Merkezi” kurulmuştur.
 • 1985, Tusaş Motor San. A.Ş.; başta F-16 savaş uçakları olmak üzere özellikle, jet motorlarına yönelik üretim amacıyla Tusaş Motor San. A.Ş. faaliyete başlamıştır.
 • 1986, Savronik; Elektronik başta uçak atış kontrol sistemleri olmak üzere, bir çok askeri elektronik malzemeyi kendi özgün tasarımıyla geliştirmek amacıyla kurulmuştur.
 • 1998, Alp Havacılık; ABD’li Sikorsky şirketi ile ortaklaşa kurularak, ülkemizde ilk kez helikopter parçaları üretimine başlamıştır.
 • 1999, Turbomak; Havacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. yan sanayi olarak üretime başlamıştır.
 • 2006, Coşkunöz;  havacılık ve savunma sanayii konusunda önemli yapısal parçaların üretimini gerçekleştirmek için kurulmuştur.
 • 2009 Eskişehir Havacılık Kümelenmesi Çalıştayı düzenlenmiştir.
 • 2010 Ocak ayında Eskişehir Havacılık İşletmesi Kümelenmesi Raporu yayınlanmıştır.
 • 2010 Eskişehir Havacılık Kümesi için Tüzük hazırlıklarına başlanmıştır.
 • 2010 Bir 7. ÇP Projesi olan CARE(Clean Aerospace Regions)’e Ortak Olarak Katılım ve Proje Başvurusu yapılmıştır.
 • 2011 Sektörde 50’nin üzerinde firma, 4.000 çalışan bulunmaktadır.

Hedeflerin büyüklüğü, havacılık sektöründe hizmet vermeyi hedefleyen kurum ve kuruluşların bir an önce temel yapılanmalarını tamamlamaları gerekliliğini de zorunlu kılmaktadır. Bu yapılanmanın, sektörde rekabeti destekleyen ve gelişmeye açık ortak çalışmaları da oluşturabilecek bir yapıda olması gerekmektedir. Bu düşünceler ışığında 04.04.2011 ve 11.04.2011 tarihlerinde sektör temsilcileri ile ESO’nda Savaş ÖZAYDEMİR başkanlığında iki toplantı düzenlenmiş ve Havacılık Sektöründe faaliyet gösteren, üretim yapan fabrika ve kurumların mensupları, bu alanda eğitim veren kurum temsilcileri ve bu kurumların üyesi olduğu tüzel kişilikler ile “Eskişehir Havacılık Kümesi” adı altında bir dernek kurulmasına karar verilmiştir.”

Eskişehir sanayisinin can damarlarından olan havacılık sektörünün geleceğini şekillendirmek ve bu alandaki çalışmalara yön vermek için, Eskişehir Sanayi Odası (ESO)’nın öncülüğünde başlayan çalışmalar neticesinde, sektörde işbirliğine yönelik önemli bir adım atılarak Mart 2011 tarihinde “Eskişehir Havacılık Kümesi Derneği” kuruldu.

“Kümelenme oluşumlarını organize etmek, Ar-Ge faaliyetlerini, inovasyonu ve girişimciliği teşvik etmek, aktörler arası işbirliği ağları kurmak, küme oluşturma faaliyetlerini kolaylaştırmak, küme tabanının geliştirilmesi,  üyeleri arasında kültürel, mesleki, teknik, ticari, ekonomik, hukuki ve idari konularda işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak, imalat sanayi ve satışıyla iştigal eden gerçek ve tüzel kişileri bir çatı altında toplamak; ortak menfaatlerini korumak. ihtiyaç duydukları makine-teçhizat hammadde temini gibi konularda yardımcı olmak, pazar bulmalarını kolaylaştırmak” amacıyla kurulan Dernek kurumlar arası işbirliği anlamında örnek bir modeldir.

Derneğin kurucu üyeleri; Eskişehir Sanayi Odası, Anadolu Üniversitesi, Tusaş Motor Sanayi A.Ş. (TEI), Alp Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Savronik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Coşkunöz Savunma ve Havacılık Sanayi Ticaret A.Ş., Aycan Makina Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., EJS Eskisehir Jant ve Makina San. Tic. A.Ş., Nümerik Makina Mühendislik Döküm San.ve Tic. Ltd. Şti.’dir.

Eskişehir Havacılık Kümesi Derneği’nin tüzüğü geçtiğimiz dönemde hazırlanarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na TEI Genel Müdürü Sn. Akın Duman seçilmiş ve 2011-2014 yılları arasında görevini sürdürmüştür.

2014 yılında yapılan Genel Kurul Toplantısında, Sn. Mahmut Faruk AKŞİT Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir.

Havacılık Kümesi, şehrin ekonomik göstergelerinde önemli bir paya sahip olan savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren firmalar arasındaki eşgüdüm ve işbirliğini artırmak açısından önemli bir işlevi yerine getirecektir. Dünya havacılık sektöründen ulusal bazda alınacak pazar ve iş payı, teknolojik gelişim açısından kalite, zamanında teslim ve rekabet edebilir fiyat esaslarıyla yürütülecek faaliyetlerde stratejik bütünlüğün sağlanması, Eskişehir havacılık sektörünün gelişimine katkıda bulunmak üzere atılmış önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

BASINDAN ESAC HABERLERİ

Eskişehir Havacılık Kümesi Derneği, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, TAI ve Havelsan’ı Ziyaret Etti. Habere gitmek için tıklayınız.

‘Eskişehir’i Uçuracak Proje’ Habere gitmek için tıklayınız.