Language

ESKISEHIR AVIATION CLUSTER

ORGANİZASYON

 

 

 ESAC ORG ŞEMA 2

 

ESAC organizasyonel olarak kümeyle ilgili tüm faaliyetlerini,projelerini ve koordinasyonları yönetim kurulu kararlarına göre uygular. Uygulama kısmında ise bunu küme koordinatörlüğü marifetiyle gerçekleştirir. Küme koordinatörü yönetim kurulu kararlarına göre tüm küme faaliyetlerini gerçekleştirmek, geliştirmek , uygulamak ve raporlamakla tüm yönetim kurulu üyelerine karşı sorumludur.

 

KURULUŞ >> BAŞKANIN MESAJI >> YÖNETİM KURULU >> DENETİM KURULU >> ÇALIŞMA KURULLARI >> ÜYELİK İŞLEMLERİ  >> ETİK KURALLAR