Language

ESKISEHIR AVIATION CLUSTER

KURULUŞ

 

CivilAviation

Havacılık endüstrisi, küresel vizyon gerektiren bir sektördür. Havacılık endüstrisinin küreselleşmesi; bu sektördeki şirketlerin verimliliği artırma, maliyetleri düşürme ve rekabet gücünü geliştirme amacıyla yeni ürünler, hizmetler ve süreçler oluşturmalarında etkili olmuştur. Havacılık sektörü, her geçen gün daha karmaşık olmaktadır. Tasarım ve üretim süreçlerinin karmaşıklaşmasının yanında finansal riskler artmakta ve daha kaliteli yeni ürün ihtiyaçlarına cevap verebilmek için büyük yatırımlar gerekmektedir.

Endüstrinin bu büyük karmaşık teknolojik yükünü firmaların tek başlarına göğüslemeleri mümkün değildir; işin yapısına uygun bir tedarik zinciri oluşturulmak zorundadır. Bir yandan maliyet baskıları diğer yandan tam zamanında teslim şartları, havacılık alanında iş yapan firmaların aşmaları gereken engellerdir. Bu nedenle tedarik zincirinin gereklerini dikey ve yatay olarak yerine getirmek için yardımlaşma ve işbirliği gereklidir. İşbirliği ve ortak çalışma ihtiyaçlarına esneklik ve çeviklik şartlarını da eklediğimizde; bu sektörde bir kümelenme yaratmak için gerekli ana unsurlar ortaya çıkmaktadır. Sayılanlar, kısa adı ESAC olan Eskişehir Havacılık Kümelenmesi’nin kurulmasındaki belli başlı nedenlerden birkaçıdır.

Kısaca ifade edilen bu havacılık çerçevesi bile; havacılık ve savunma sektöründe kümelenmenin firma, kurum ve kuruluşlarımız için yaratacağı sinerjiyi belirtmesi açısından önemlidir. Değer zincirinin değişik bölümlerinde yer alma potansiyel, yetenek ve yetkinliğine sahip kuruluşlarımız bu sektör için işbirliği içinde üretebilecekleri ürün ve hizmetler ile katma değer elde edebileceklerdir. Diğer yandan havacılık sektörünün ulusal pazar fırsatları yanında ihracata yatkınlığı ve firmalarımızın mevcut durumlarının sektör için hızla yeniden düzenlenmeye uygun olması, bu sektörde kümelenmeye verilmesi gereken önemi yükseltmektedir.

Özetlenen bu çerçevede; havacılık sektöründe kümelenmenin kurumsal kimliğinin üretilmesi, gerekli örgütsel yapının oluşturulması ve kümelenme amaçlarına uygun olarak gelişme ve sürdürülebilirliğin sağlanması için stratejik eylem planı oluşturulmuştur. Eylem planının her eylemi, ilgili (sorumlu ve paydaş) ekip tarafından çalışılması gereken bir proje niteliğindedir.

Türkiye dinamik genç nüfusu ve sürekli büyüyen ekonomisi ile özellikle ulaştırma alanında yatırımlarına hız veren bir ülkedir. Ekonominin hızlı büyümesine paralel gelişme gösteren ulaştırma sektöründe havacılık ve hava ulaştırması önemli bir yere sahiptir.

Türkiye sivil havacılıkta geçtiğimiz 10 yıl içerisinde uçak sayısı, yolcu sayısı, sektörün elde ettiği ciro tahminlerin de ötesinde bir ivme ile büyümüştür. Aynı şekilde savunma sanayimizin son 5 yıl içerisinde gözle görülür bir biçimde gelişmesi ve yeni başlatılan yerli üretime yönelik programlar ile geleceğe umutla bakmamıza yol açacak gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerin artarak devam etmesi beklenmektedir.

Dünya’da da ekonomik krizlerin gölgesinde havacılık sektörü yine de büyüme göstermiştir. Bununla birlikte özellikle sivil havacılık sektöründe maliyetlerin azaltılması ve küresel iklim değişikliğinin sonucu belirlenen yeni mevzuatlara uyum çerçevesinde daha çevreci (CO2, NOx, gürültü) ulaştırma sistemlerinin oluşturulması hedeflenmiştir. Havacılık sektörünün şimdiki hızıyla ilerlemesi durumunda mevcut sistemle ve hava araçlarıyla devam etmek mümkün olamayacaktır. Bu sebeple Ar-Ge çalışmaları sonucu hava araçlarının mevcut teknolojilerinde iyileştirmelerin ve yeniliklerin yapılacağı bir gerçektir.

Sonuç olarak toplum için faydalı, çevre ve doğal kaynaklara duyarlı daha temiz, zaman verimliliğin sağlandığı, müşteri memnuniyetinin artırıldığı, hem hava araçlarının hem de yolcularının güvenliğinin korunduğu, daha rekabetçi olacak ürünlerin ve sistemlerin geliştirilmesi ana hedef olmuştur.

En büyük rakiplerin bile pazar kaygısını bir tarafa bırakıp bir araya gelebildiği günümüzde mevcut pastadan pay kapmaktan çok pastayı büyütmek ve daha büyük paylar alabilmek amacıyla bir araya gelen paydaşlar ortak hareket edebilecekleri konularda güç birliği yapmakta ve küresel güç haline gelmek için çalışmalar yapmaktadırlar.

Eskişehir Havacılık Kümelenmesi (ESAC) paydaşları ile birlikte Türkiye’nin gelecek hedeflerini bilen dünyayı takip eden, her zaman birlikte adım atmaya hazır ve havacılık sektöründe aranılan bir iş ortağı olacaktır.

HAKKIMIZDA >> YÖNETİM KURULU >> BAŞKANIN MESAJI >> DENETİM KURULU >> ORGANİZASYON >> ÇALIŞMA KURULLARI >>  ÜYELİK İŞLEMLERİ  >> ETİK KURALLAR