Language

ESKISEHIR AVIATION CLUSTER

ULUSLARARASI PAZAR GELİŞTİRME KURULU

SORUMLU: ESAC YK’DAN BİR KİŞİ+ESAC ÜYELER’DEN BİR KİŞİ (Prof. Dr. Mustafa CAVCAR, Prof.Dr. Melih KUŞHAN )

SORUMLULUK: Tespit, Planlama, Koordinasyon, Görevlendirme,   Değerlendirme

EYLEMLER

  • Havacılık Sektöründe Uluslararası Kümelerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi
  • Üye Firmaların Uluslararası Değer Zincirine Entegre Olması İçin Ve İhtiyaç Ve Kabiliyetlerinin Tespiti, Standartlar Ve Mevzuatlar Dahil Olmak Üzere Gerekli Eğitimlerin Alınmasını Sağlanması
  • Uluslararası Havacılık Sektörünün Önemli Paydaşlarının Bölge Ve Kümemize Davet Edilerek İş Birliği İmkanlarının Geliştirilmesi,Üye Firmaların Yerinde Görülmesinin Sağlanması
  • Tedarik Zincirini Destekleyen Ulusal Ve Uluslararası Fuar Ve Etkinliklere Küme Olarak Katılımın Sağlanması
  • Uluslararası Değer Zincirine Entegre Olmak İçin Gerekli Danışmanlık Hizmetlerinin Alınması Ve Küme İle Paylaşılması
  • ESAC Küme Üyelerinin Uluslararası İhtiyaçlarını Takip Ve Koordine Etmek Üzere Küme İçinde Uzman Kadrolar İle Bir Yapılanma Oluşturarak Üyelere Hizmet Vermek
  • Uluslararası Sertifikasyonlar Alınması( AS9100,NADCAP Vb.)
  • Dünya Kümelerine Ziyaretlerin Gerçekleştirilmesi