Language

ESKISEHIR AVIATION CLUSTER

NASIL ÜYE OLUNUR?

 

ESAC ÜYE KABULÜ VE BAŞVURU ŞARTLARI

 

  1. İlk olarak ESAC’a başvuru yapacak aday firmalardan ESAC’ın misyonunu, vizyonunu, kalite anlayışını, hedeflerini ve amaçlarını ve hizmet politikalarını iyi anlamaları ve benimsemeleri beklenmektedir.Bu doğrultuda kendini ESAC       kriterlerine uygun gören ve havacılıkla ilgili üretim yapan firmalardan ESAC’a ne gibi katkıda bulanabilecekleri, ESAC’ın amaçlarına uygunluğu ve ESAC’dan beklentileri hakkında firma yetkilisi tarafından yazılmış ve imzalanmış olan bir niyet mektubu yazısının Küme Koordinatörlüğüne referanslarıyla birlikte gönderilmesi beklenmektedir.
  2. Yazı küme koordinatörü tarafından en yakın tarihli yapılacak olan ESAC yönetim kurulu toplantısına sunulur. Başvuru dilekçesi yönetim kurulunca değerlendirilir. Gerekli görüldüğü hallerde başvuru yapan firmanın yönetim kurulu toplantısında ESAC’a neden başvurmak istediği ve firmasının tanıtımını yapması amacıyla bir sunum yapması beklenebilir. Yine gerekli görüldüğü hallerde başvuru yapan firmaya ESAC yönetim kurulu üyeleri tarafından firma ziyaretleri de düzenlenebilmektedir.
  3. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda ESAC yönetim kurulunun kararı başvuru yapan firmaya olumlu/olumsuz olarak maille bildirilir. Başvuru yapan firmanın üyelik kararı olumlu olarak gerçekleştiğinde; firmaya üyelik başvuru süreciyle ilgili doldurması gereken evraklar ve üyelik aidatıyla ilgili bankacılık işlemleri bilgileri mail yoluyla gönderilir.
  4. Aday firma, eksiksiz olarak doldurduğu gerekli tüm belgeleri ve bankacılık işlemlerini tamamlayıp gerekli dekontları tarafımıza elden veya kargo yoluyla gönderebilir.
  5. Belgelerin elimize ulaşması akabinde ESAC yönetim kurulunca aday firmanın üyelik başvurusunun kabul edildiğine dair yazının ESAC karar defterinde yazılıp imzalanmasına müteakip üyelik işlemleri tamamlanmış olur.