Language

ESKISEHIR AVIATION CLUSTER

HAKKIMIZDA

 

anka-11

 

 

ESAC, Eskişehir’de havacılık sektörünün geleceğini şekillendirmek ve bu alandaki çalışmalara yön vermek için, Eskişehir Sanayi Odası (ESO)’nın öncülüğünde başlayan çalışmalar neticesinde Mart 2011 tarihinde kurulmuştur.

Havacılık Kümesi, şehrin ekonomik göstergelerinde önemli bir paya sahip olan savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren firmalar arasındaki eşgüdüm ve işbirliğini artırmak açısından önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Kurumlar arası işbirliği anlamında örnek bir modeldir. Kümelenme oluşumlarını organize etmek, Ar-Ge faaliyetlerini, inovasyonu ve girişimciliği teşvik etmek, aktörler arası işbirliği ağları kurmak, küme oluşturma faaliyetlerini kolaylaştırmak, küme tabanının geliştirilmesi, üyeleri arasında kültürel, mesleki, teknik, ticari, ekonomik, hukuki ve idari konularda işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak, imalat sanayi ve satışıyla iştigal eden gerçek ve tüzel kişileri bir çatı altında toplamak; ortak menfaatlerini korumak ihtiyaç duydukları makine-teçhizat hammadde temini gibi konularda yardımcı olmak, pazar bulmalarını kolaylaştırmak gibi  birçok faydayı beraberinde getirmiştir.

 

 

 

KURULUŞ >> BAŞKANIN MESAJI >> YÖNETİM KURULU >> DENETİM KURULU >> ORGANİZASYON >> ÇALIŞMA KURULLARI >> ÜYELİK İŞLEMLERİ  >> ETİK KURALLAR