Language

ESKISEHIR AVIATION CLUSTER

İHALE DUYURUSU

 

DEZAVANTAJLI GRUPLARA MESLEKİ YETERLİLİK KAZANDIRIP SAVUNMA, HAVACILIK VE RAYLI SİSTEMLER SEKTÖRÜNE NİTELİKLİ ARA ELEMAN YETİŞTİRİLMESİ PROGRAMIPROJESİ “CNC TORNA- FREZE EĞİTİMİ HİZMET ALIMI” İHALE DUYURUSU

 

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında doğrudan yatırım mekanizması ile fonlanan Dezavantajlı Gruplara Mesleki Yeterlilik Kazandırıp Savunma, Havacılık Ve Raylı Sistemler Sektörüne Nitelikli Ara Eleman Yetiştirilmesi Programı Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan CNC Torna- Freze Eğitim hizmetinin gerçekleştirilmesi hizmetleri ihale yoluyla tedarik edilecektir.

Tekliflerin kapalı zarf içinde en geç 7 Şubat 2109 tarihinde, saat 11:00’a kadar Eskişehir Havacılık Kümelenmesi Derneği, OSB Teknoloji Bulvarı, İş ve Ticaret Merkezi No:16/B Odunpazarı, Eskişehir adresine teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ve kuryeden kaynaklanan gecikmelerden Eskişehir Havacılık Kümelenmesi Derneği sorumlu değildir.

İhale dokümanları:

İhale Davet Mektubu

EK1 İş Tanımı

EK2 Teklif Formu

EK3 Teklif Sahibinin Beyanı

EK4 Sözleşme

EK5 Mali Kimlik Formu

EK6 Değerlendirme Tablosu

 

Dokümanlara ulaşmak için tıklayınız.