Language

ESKISEHIR AVIATION CLUSTER

BEBKA ESKİŞEHİR SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU ÇALIŞTAYI’NA KATILDI

 

 

Eskişehir Havacılık Kümelenmesi ,BEBKA tarafından oluşturulan Eskişehir İli Sanayi Özel İhtisas Komisyonu’na seçilmiş ve ilk çalışma toplantısına katılıp, sektörün  ve kümelenmenin sorunlarının konuşulduğu çalıştaya katılım sağlamıştır.